2018.05.21. Zwolle - Ungarn Center

Tartalomhoz ugrás
Hollandia > Eseménynaptár > 2018
Zwolle
Pünkösd másodnapi istentisztelet és úrvacsoraosztás Zwolléban, 2018 május 21-én. Szolgálattevők: Nt. Kelemen Csongor, Kelemen Attila ny. teol. prof. és Hermán M. János ny. lp.
Helyszín: Zwolle lutheránus temploma, Koestraat 2-4, a Fundatie múzeum mellett. Hátsó bejárat a Potgietersingel felől, ingyenes parkolás.
Időpont: 2018 május 21-én, 11. órai kezdettel.               
Organista: Kiss Örs teológus, Kolozsvár. ---
Gyermekfoglalkozás: Némethné Scherman Piroska
Szeretetvendégségre istentisztelet után kerül sor, ennek keretében bemutatjuk az újonnan érkezett ajándékokat. Nt. Frans Bos ny. holland lelkésznek, a kolozsvári Teológia volt doctorandusának a nékünk adományozott új palástját köszönjük tisztelettel.- A gyülekezet nevében hálásak vagyunk Rostás Kriszta és Johan Kaspers testvéreinknek, továbbá szüleiknek, a Kalotaszegen készült varrottas úrvacsorai abroszért. Dr. Berta Balázséknak pedig a keresztelő kannáért. E helyen mondunk köszönetet Dineke Rohaan testvérünknek, akitől különböző méretű, kisebb teritőket kaptunk.
A gyülekezet tisztségviselői – Ambtsdragers: Urbán Ákos curator; presbiterek – ouderlingen: dr. Bertha Balázs, Némethné Scherman Piroska, Truczkai József.   Lelkészek – Predikanten: dr. Hermán M. János en drs. Kelemen Csongor Attila.                                                                                                        
Következő magyar istentiszteletünk dátuma 2018 jún. 10. Kezdete: du. 15 óra, a zwollei lutheránus templomban. Igét hirdet drs. Kelemen Csongor. Közreműködik a Hágai Magyar Énekkar. Műsoron: Salvator mundi salva nos – (kánon); Bartók: Levél az otthoniakhoz; Gryllus: 133. Zsoltár: "Mily gyönyörűség, íme lásd, amikor az atyafaik együtt muzsikálnak...". Vezényel Kovács Katalin és Hegyi-Markolt Orsolya.
Július és augusztus hónapok kivételével minden hónap második vasárnapján tartjuk az istentiszteleti szolgálatokat. Érdeklődni lehet: jhermanm@gmail.com   https://www.facebook.com/refistentiszteletzwolleban/
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a magyar-holland nyelvű istentiszteleteinkre. A szervezők nevében áldást, békességet kíván: dr. Hermán M. János nyugalmazott lelkipásztor.
Vissza a tartalomhoz